Kailu green yellow matt
GREEN YELLOW MATT
ART. NR. 1210425660
Kailu green yellow matt
GREEN YELLOW MATT
ART. NR. 1210425660
Kailu green yellow matt
GREEN YELLOW MATT
ART. NR. 1210425660
Kailu red blue matt
RED BLUE MATT
ART. NR. 1210425355
Kailu red blue matt
RED BLUE MATT
ART. NR. 1210425355
Kailu red blue matt
RED BLUE MATT
ART. NR. 1210425355
Kailu pink purple matt
PINK PURPLE MATT
ART. NR. 1210425390
Kailu pink purple matt
PINK PURPLE MATT
ART. NR. 1210425390
Kailu pink purple matt
PINK PURPLE MATT
ART. NR. 1210425390
Kailu deep blue cinnamon matt
DEEP BLUE CINNAMON MATT
ART. NR. 1210425745
Kailu deep blue cinnamon matt
DEEP BLUE CINNAMON MATT
ART. NR. 1210425745
Kailu deep blue cinnamon matt
DEEP BLUE CINNAMON MATT
ART. NR. 1210425745
Kailu black matt
BLACK MATT
ART. NR. 1210425050
Kailu black matt
BLACK MATT
ART. NR. 1210425050
Kailu black matt
BLACK MATT
ART. NR. 1210425050
Kailu green yellow matt
GREEN YELLOW MATT
ART. NR. 1210425660
Kailu green yellow matt
Kailu green yellow matt
Kailu green yellow matt
Kailu red blue matt
Kailu red blue matt
Kailu red blue matt
Kailu pink purple matt
Kailu pink purple matt
Kailu pink purple matt
Kailu deep blue cinnamon matt
Kailu deep blue cinnamon matt
Kailu deep blue cinnamon matt
Kailu black matt
Kailu black matt
Kailu black matt
Kailu green yellow matt
Made in Germany
MAX SHELL
QUICKSTOPP
K-Fit

maxSHELL®-Technologie / QUICKSTOPP® Gurtlängeneinstellung und -arretierung / K-Fit Anpassungssystem / Visier, abnehmbar / Insektenschutznetz / 23 Ventilationsöffnungen / geprüft nach EN 1078

Größen (cm): 49-53 (S) , 53-59 (M) / Gewicht (g): 290 (S) , 310 (M)

Ersatzteile

Produktinformationen

K-FIT
K-FIT
MAXSHELL®
MAXSHELL®
QUICKSTOPP®
QUICKSTOPP®